Stöd Operainitiativet

På denna sida kan Du stödja Operainitiativet och Open Opera.

Medlemskap

Klicka på knappen "Bli medlem" nedan för att bli medlem i Operainitiativet. När du klickar på knappen så öppnas en ny, sekretesskyddad sida där du fyller i dina kontaktuppgifter. På denna sekretesskyddade sida kan du också erlägga den årliga medlemsavgiften.

Följande årsavgifter gäller för medlemskap år 2014:

Medlemsavgift 250 SEK
Student 100 SEK
Pensionär 100 SEK

Bli medlem


Du kan också bidra med ditt stöd till Operainitiativet genom insättning på
Bankgiro: 310–6598
IBAN: SE71 6000 0000 0007 6812 0632, BIC: HANDSESS

Stöd "Open Opera"

Ett separat bankkonto har upprättats för de givare som vill ge sitt bidrag oavkortat till utveckling av Open Opera. Bankkontot för stöd till "Open Opera" är:
Svenska Handelsbanken, clearingnummer 6001, kontonummer 744 771 358.
IBAN: SE18 6000 0000 0007 4477 1358, BIC: HANDSESSFrågor?

Har du frågor kring medlemskap eller kring donationer till Operainitiativet eller specifika projekt? Kontakta oss »


Kort om oss

Operainitiativet vill förverkliga visionen om en modern nationalscen för sång, musik och dans för hela Sverige.

Läs hela vår vision

Stödjare / sponsorer

• Kungliga Operan
• Stockholms Handelskammare
• Jacob Wallenbergs stiftelse (särskilda fonden)
• Kjell och Märta Beijers stiftelse
• Elisabeth Douglas
• Tengbom Arkitekter
• Samt ett flertal anonyma bidragsgivare

Open Opera

"Open Opera" är ett arbetsnamn på en särskild satsning inom Operainitiativet. Syftet är att försöka bidraga till en breddning av Operans framtida publik.
Läs mer

Information

Operainitiativet ideell förening

Organisationsnummer: 802452-0051